SARS-CoV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT

Tento test dokáže během 15 minut vyhodnotit pozitivní/negativní nález antigenu ze 2 různých zdrojů. Za 1. se může použít vzorek získaný z nasofaryngeálního výtěru, výhodou je rychlost odběru vzorku.

  • Sensitivita: 97,65%
  • Specificita: 99,60%

Za 2. se pro stanovení výsledku může využít krevní vzorek, který je mnohem stabilnější.

  • Sensitivita: 96,77%
  • Specificita: 98,90%

 

Obsah:

  • 25 Test Cassettes ; 25 Pipettes; 1 instruction For Use; 25 Swabs; 2 Extraction Buffer (4ml); 25 Extraction Vials/Caps