IMMUNO-TROL

Spektrum sér interní kontroly kvality s označením CE, připravených k okamžitému použití, zacílené na farmakologické dávkování bioterapií – jedinečná nabídka na trhu

  • Činidla na bází lidského séra
  • Kontroly, které splňují požadavky ISO 15189 pro zajištění laboratorní kvality
  • Každá šarže souprav Immuno-Trol je navržena tak, aby vyvolala pozitivní reakci s cílovou hodnotou přiřazenou Lisa Trackeru
  • 2 lahvičky na soupravy:
  • Vysoká úroveň (označená H)
  • Nízká úroveň (označena L)