Efficient ELISA tests

Sérologické soupravy byly vyvinuty na antigenu založeném na proteinu S.

ELISA soupravy nevykazují zkříženou reakci s běžně se vyskytujícími coronaviry (OC43, C229E, NL63, HKU1) nebo s respiratorními patogeny jako Influenza A/B, Legionella Pneumophila, C.Pneumoniae, M.Pneumonia, Haemophilus influenzae.

Na základě této kohorty a ve srovnání s molekulární metodou, vykazují 100% sensitivitu a specificitu protilátek IgG.

IgM souprava integruje specifický absorbent pro IgG protilátky. Na základě této kohorty a ve srovnání s molekulární metodou, vykazují 99% sensitivitu a specificitu protilátek IgM.