A reliable Rapid Test

  • Sérologické soupravy byly vyvinuty na antigenu založeném na proteinu S.
  • Na základě imunochromatografického přístupu, TDR Covid-19 IgG+IgM THERA přináší spolehlivou informaci během 15 minut z krevního vzorku, plasmy nebo séra.
  • Specificita 100%
  • Sensitivita 93%