QIAGEN

Jádrem podnikání QIAGEN je vize umožňující zlepšení života. Plníme tento slib poskytováním odlišných řešení „Sample to Insight“, která pomáhají našim zákazníkům odemknout cenné molekulární poznatky zakódované do stavebních kamenů života.

Společnost QIAGEN má v současné době 35 dceřiných společností ve více než 25 zemích a globální síť distribučních partnerů ve více než 60 zemích. Více než 6 000 zaměstnanců poskytuje odborné znalosti a služby zákazníkům téměř ve všech koutech světa.

Posláním společnosti QIAGEN je dodávat řešení Sample to Insight umožňující zákazníkům QIAGEN odemknout cenné molekulární poznatky rychleji, lépe a efektivněji – od surového biologického vzorku až po konečný interpretovaný výsledek.

 

 

BIOHIT HealthCare

BIOHIT HealthCare poskytuje produkty a služby pro rychlou diagnostiku řady gastrointestinálních onemocnění a také testy pro screening a sledování progrese onemocnění.

„Věříme, že inovace je klíčem ke zlepšování a prostřednictvím našich akademických a klinických vztahů se specializujeme na přenos úspěšných výzkumných aplikací do rutinního klinického použití.“

BIOHIT HealthCare je lídrem v diagnostice gastrointestinálního traktu a využívá odborných znalostí zaměstnanců, poradců a partnerů k poskytování bezpečných a nákladově efektivních produktů, které splňují univerzální klinické potřeby.

Výzkum a vývoj kombinují odborné znalosti v různých oblastech do integrovaného know-how. Pracovníci BIOHIT spolu s vědeckými poradci, zastupujícími různé akademické komunity, aplikují své znalosti v základním a aplikovaném výzkumu při vývoji inovativních produktů pro poskytovatele zdravotní péče z celého světa.

Theradiag

Theradiag, který je na trhu s diagnostikou již 30 let, je nyní uznáván jako klíčový hráč ve vývoji, výrobě a marketingu inovativních diagnostických produktů in-vitro, ale také jako průkopník v „Theranostice“. Tyto rozsáhlé zkušenosti v oblasti diagnostiky v kombinaci se spolehlivostí našich produktů a výkonem našeho zákaznického servisu, nám umožňují oslovit biology jako vysoce kvalitní partner s certifikací ISO 13 485.

Společnost Theradiag, která je přítomna ve více než 70 zemích, prostřednictvím diagnostických aktivit in vitro a těží ze silného růstu v „Theranostice“, spojuje celou řadu jedinečných a inovativních dovedností, aby poskytla osobní odpověď každému ze svých zákazníků, biologů a lékařů. Theradiag je lídrem v oblasti „Theranosticy“ a v monitorování autoimunitních onemocnění, které představují třetí nejčastější příčinu morbidity na světě.

IEM

Německá společnost IEM se sídlem v Cáchách existuje již více než 25 let a je jedním z předních mezinárodních dodavatelů v prémiovém segmentu.

Společnost IEM se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou ověřených zdravotnických produktů a služeb. Specializuje se na oblast kardiovaskulárních onemocnění. Jako technologický expert v oblasti léčby hypertenze nabízí komplexní řešení v oblasti screeningu, diagnostiky a následného monitorování. Na základě výsledků intenzivního výzkumu pro vás vyvíjí inovativní produkty přímo ve firmě v kombinaci s trvalým důrazem na kvalitu, trvanlivost a uživatelskou přívětivost.

Základem dlouhodobého úspěchu společnosti IEM je rozsáhlý výzkum. Za tímto účelem IEM intenzivně spolupracuje s univerzitami, výzkumnými institucemi a vědeckými špičkami po celém světě.