Naše společnost CEEMED s.r.o. se sídlem v Praze je farmaceuticky cílená společnost s dlouholetou tradicí. Zaměřujeme se na poskytnutí komplexních obchodních i marketingových služeb v oblasti farmaceutického průmyslu s působností zejména v České a Slovenské republice.

K našim hlavním aktivitám patří zastupování nadnárodních farmaceutických společností vyrábějících laboratorní diagnostiku, zdravotnické prostředky a vybavení. Poskytování veškerého servisu pro naše zákazníky, kteří nakupují produkty námi zastupovaných společností. Zároveň poskytujeme konzultační servis, průzkum trhu, služby spojené s registrací a oznamovací povinností před zahájením prodeje zdravotnických prostředků, zařízení a farmaceutických produktů a mnoho dalších činností spojených s distribucí a prodejem produktů farmaceutického průmyslu.

Poskytujeme vysoce specializované a komplexní služby, včas a kdekoli, kde je potřeba. Každému našemu partnerovi můžeme nabídnout ten nejvhodnější balíček služeb, vytvořený přesně dle jeho konkrétních potřeb. Našim klientům můžeme nabídnout odborné znalosti a know-how v oblasti farmaceutického odvětví, stejně jako vynikající orientaci, zkušenosti a znalosti místního trhu.

V neposlední řadě se zaměřujeme na představení a uvádění do provozu nových technologií, inovací a kreativních řešení v oblasti zdravotní péče.